menü

Beyçelik HoldingMerkez Ofisi Bursa’da, Yönetim Ofisi İstanbul’da yer alan Beyçelik Holding; otomotiv yan sanayi, enerji, iklimlendirme ve sigorta alanlarında iştirak şirketleri ile çokuluslu şirketlerden bireylere kadar çeşitlilik gösteren geniş bir müşteri kitlesine, dünya standartlarında hizmet sunuyor. Beyçelik Holding, farklı lokasyonlarda bulunan toplam 23 şirketi ile 5 bin kişiye istihdam olanağı sağlamaktadır. Holding, çevre bilinci yüksek ve toplumsal değerlere saygılı, sosyal sorumluluğunun gerektirdiği biçimde çalışan, tüm sosyal paydaşlarına daha fazla katma değer üretmeye odaklı şirketler grubudur. Beyçelik Holding, çalışanları ve yaşattığı değerleri ile bir bütündür. Grubun en başta gelen sorumluluğu, vizyon ve misyonuna uygun hareket ederek tüm paydaşları için değer üretmek, davranış ve ilkeleriyle saygın bir kurum olmaktır. Müşterilerine değer katmak, açık fikirli ve yapıcı olmak, adil ve güvenilir olmak, işini ve kendini geliştirmek Holding’in temel değerleridir.

www.beycelik.com.tr